4Mayo
Eco Dixital

Os danos millonarios que pode ocasionar o subcontratista

Normalmente ten asegurada unha cobertura moito menor do que debería. Malia que na actividade cotiá das empresas a presentación da póliza polo subcontratista é un requisito máis que imponse, non se lle dá demasiada importancia. Aínda que o asegurador faga fronte ao pago do sinistro iso non significa que teña que soportar economicamente as consecuencias do accidente en última instancia, senón que pode repetir a posteriori contra o subcontratista responsable do dano...